Eğitim Sitesi

İskan Sınırı Nedir? İskan Sınırı Hakkında Kısaca Bilgi

İskan Sınırı Terimi Hakkında Bilgiler

İskan Sınırıİnşaat Terimi Olarak İskan Sınırı:
İmar sınırı içerisinde yapı yapma izni verilen bölgeler ile izin verilmeyen bölgeleri ayıran sınır.

 

  Benzer İnşaat Terimleri:

  box Rabiç: Bir çatkıya geçirilmiş sıva teli. (metaldepluvaye) üzerine vurulmuş sıva. devam et

  box Tonoz: Biçimi alttan iç bükey olmak üzere taş ya da tuğla ve harçla örülmüş yarım silindir biçimde tavan, bir kemerin aralıksız olarak devam etmesi ile meyda devam et

  box Anlaşma: İnşaat proje yöneticisi ve mal sahibi veya yüklenici ve mal sahibi arasındaki sözleşme hükümlerini içeren belge. Bunda başka evraka da atıf yapılabili devam et

  box Kesin Teminat: Sözleşmedeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde bir sigortanın sigortalı mal sahibi veya yükleniciye teminattaki miktarı ödeyeceğine dair be devam et

  box Zemin: 1.Üzerinde desenler bulunan bir şeyin asıl yüzeyi. 2. Diplik. 3. Yeryüzü, yer; temelin oturduğu yüzey. devam et

  box Hol: Sofa, giriş boşluğu. devam et

  box Megalit: Tarih öncesi çağlarda dikilmiş anıtsal taş. devam et

  box Duvar: Yapılarda taş, tuğla, briket, kerpiç ve benzeri gereçlerle yapılan düşey bölme öğesi. Ahşap ve benzeri gereçlerle yapılıp kolayca sökülebilenlerine bö devam et