Eğitim Sitesi

Isı (Q) Nedir? Isı (Q) Hakkında Kısaca Bilgi

Isı (Q) Terimi Hakkında Bilgiler

Isı (Q)Kimya Terimi Olarak Isı (Q):
1- Bir maddenin moleküllerinin kinetik enerjileri toplamına ısı denir. Isı aynı zamanda bir enerji türüdür ve skaler büyüklüktür.

2- Sıcaklık farkından dolayı alınan ya da verilen enerji çeşidi.

3- Maddedeki taneciklerin hareketleri sırasında meydana gelen enerji türü.

 

    Benzer Kimya Terimleri:

    box Formül-gram: Bir mol iyonik bağlı bileşiğin kütlesidir. devam et

    box pOH: Çözeltide bulunan OH-1 iyonlarının molar derişiminin eksi logaritması. devam et

    box Viskozite: Sıvıların akmaya karşı gösterdiği direnç. devam et

    box Çözücü: Bir çözeltinin en fazla miktardaki bileşeni veya çözeltiye fiziksel halini veren bileşendir.Çözeltide genellikle daha fazla bulunan bileşen. devam et

    box Peptit bağı: Protein sentezi sırasında bir amino asidin karboksil grubuyla diğer amino asidin amino grubu arasında bir molekül su çıkarak oluşan kovalent bağ. devam et

    box Santrifüj: Santrifüj, genellikle elektrikli bir motor yardımıyla sabit eksenli, dairesel dönme hareketi gerçekleştiren bir laboratuvar aletidir.Dönme gücüne göre devam et

    box Mol Kütlesi: Bir maddenin bir mol atomunun veya molekülünün gram cinsinden kütlesi. devam et

    box Destilasyon: Isıtma ve soğutma yoluyla iki ya da daha fazla maddenin sıvı ya da buhar karışımlarının saflaştırılması amacıyla küçük bileşenlere ayrılması. devam et