Eğitim Sitesi

İş'âr Nedir? İş'âr Hakkında Kısaca Bilgi

İş'âr Terimi Hakkında Bilgiler

İş'ârHukuk Terimi Olarak İş'âr:
bildirme; yazı ile bildirme; gösterme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İhtiva: İçine alma, içinde bulundurma, içerme devam et

  box Fek: kaldırma; bir hukuki sınırlamanın kaldırılması; sona erdirme; bitirme devam et

  box Melhuz: muhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenir devam et

  box Livâ': bayrak; mülkî idarede kazâ ile vilâyet arasında bir derece; sancak devam et

  box Nisap: derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun toplanabilmesi veya karar alabilmesi için gerekli sayıda üyenin bir araya ge devam et

  box Sorgu: 1- Şüpheli veya sanığın hâkimce ifadesinin alınması ve soru sorulması. 2- Sanığın araştırma konusu olayla ilgili olarak yargıç karşısındaki beyanı, devam et

  box Sözleşme: İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak devam et

  box Hibe: bağışlama devam et