Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İş'âr Nedir? İş'âr Hakkında Kısaca Bilgi

İş'âr Terimi Hakkında Bilgiler

İş'ârHukuk Terimi Olarak İş'âr:
bildirme; yazı ile bildirme; gösterme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Amelî: işe dayanan; iş üstünde; tatbikî; pratik; uygulamalı devam et

  box Danıştay: İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme mercii ve kanunla gösterilen belli d devam et

  box Arazi-i emiriyye: beytülmâle ait olarak devlet tarafından kişilere dağıtılan yerler, topraklar; beylik arazi devam et

  box Bî-ma'nâ: manasız; anlamsız devam et

  box Asrî: zamana uygun; çağdaş; modern devam et

  box Şefi: Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı devam et

  box Temyiz: Mahkemelerce verilen kararın, bir üst mahkemece kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol. devam et

  box Ölüm Karinesi: Bir kimsenin ölümüne kesin gözle bakılacak bir durumda kaybolması halinde, ölmüş sayılması ve o yerin en büyük mülkiye amirinin emriyle kütüğüne ölüm devam et