Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İsâl Nedir? İsâl Hakkında Kısaca Bilgi

İsâl Terimi Hakkında Bilgiler

İsâlHukuk Terimi Olarak İsâl:
Vardırma; vardırılma; ulaştırma; ulaştırılma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tekâyüd: birbirine hile yapma devam et

  box Liyakat: Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim devam et

  box İrâd: Gelir; gelir getiren yapı; söyleme, getirme devam et

  box Yeni arazi teşekkülü: Kimsenin mülkiyetinde olmayan yerlerde birikme, dolma, kayma ya da kamunun malı olan akarsuların yatak veya seviyelerinin değişmesi gibi olaylarla olu devam et

  box Acenta: Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suret devam et

  box İfade Vermek: Bir olayla ilgili olarak gördüğünü, bildiğini yetkili veya ilgili kimseye söylemek. devam et

  box Mebnî: buna dayanan; ....den dolayı; ......den ötürü; bu sebeple; bu yüzden; üzerinde kurulu devam et

  box Savcı: Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi. devam et