Eğitim Sitesi

İrtifak hakları Nedir? İrtifak hakları Hakkında Kısaca Bilgi

İrtifak hakları Terimi Hakkında Bilgiler

İrtifak haklarıHukuk Terimi Olarak İrtifak hakları:
Bir taşınmaz üzerinde, bir kullanma ve yararlanmaya rıza göstermeyi veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak tesis edilen hukuki işlem.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Men'i Muaraza Davası: Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava. devam et

  box Pedersahi: Ataerkil devam et

  box Berâyı tetkik: inceliyerek devam et

  box Zilyet: Sahibi kendisi olsun veya olmasın bir şeyi fiilen elinde bulunduran, kullanan kişi; bir şeyde tasarrufta bulunan kişi; elmen. devam et

  box Mutavassıt: Aracı; aracılık eden; vasıta olan devam et

  box Failimuhtar: Yaptıklarından sorumlu olacak durumda ve yaşta olan (kimse), başına buyruk. devam et

  box Salahiyetname: Temsilciye verilen yetkiyi üçüncü şahıslara ispatlaması için verilen yazılı belgedir devam et

  box Olumlu Edim: Bir şeyin yapılmasına veya verilmesine ilişkin edim. devam et