Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İrtica (Gericilik) Nedir? İrtica (Gericilik) Hakkında Kısaca Bilgi

İrtica (Gericilik) Terimi Hakkında Bilgiler

İrtica (Gericilik)Tarih Terimi Olarak İrtica (Gericilik):
Eski ekonomik, toplumsal, siyasal, ve kültürel yapıya geri dönme isteğidir. Toplumsal ilerlemenin önündeki en büyük engeli oluşturur. Amaçlarını gerçekleştirmek için genellikle dinsel öğretileri ve takiyyeyi (olduğundan farklı görünme) araç olarak kullanırlar.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Federal: Birçok siyasal topluluktan oluşan ve bu toplulukların üstünde yer alan devlet yapısına verilen isim. devam et

  box Muvacehe: Yüzleşme, yüz yüze gelme. devam et

  box Kut: 1- Devlet idaresinde güç, yaratıcılık ve yetki bakımından sahip olunan üstün güç. 2- Tanrı tarafından hükümdara verildiğine inanılan yönetme hakkı devam et

  box İçtihad (Öğreti): Uygulanacak kuralın yasada ya da örf ve adet hukukunda açıkça ve hiç bir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde bulunmadığı durumlarda yargıcı devam et

  box Baltacı: Padişah sarayının dış hizmetlerinde kullanılan görevlilere verilen unvan. devam et

  box Oportünizm: Güç durumlar karşısında, davranışlarını ahlak ilkelerine ya da düzenli bir düşünceye göre değil, kişisel çıkarlarına en uygun düşecek biçimde ayarlaya devam et

  box Politika (Siyasa): Yol, yöntem. devam et

  box Mağrip: Batı. devam et