Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İrca Nedir? İrca Hakkında Kısaca Bilgi

İrca Terimi Hakkında Bilgiler

İrcaHukuk Terimi Olarak İrca:
Eski duruma çevirme; geri döndürme; indirgeme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Esbab-ı mucibe: gerekçe; gerektirici sebepler devam et

  box Tevfikan: uyarınca; (ona) göre devam et

  box Vasıtasız Vergi: Vergi mükellefi önceden bilinen vergi devam et

  box İlmühaber: Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi devam et

  box Alâhilâf'ül-kanun: kanun hilafına; yasaya aykırı olarak devam et

  box Müntehî: nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan devam et

  box Devredilebilirlik: Bir hakkın karşılıklı veya karşılıksız olarak başkasına geçirilebilme durumu. devam et