Eğitim Sitesi

İptal Davası Nedir? İptal Davası Hakkında Kısaca Bilgi

İptal Davası Terimi Hakkında Bilgiler

İptal DavasıHukuk Terimi Olarak İptal Davası:
İdare tarafından verilmiş olup da yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımlarından aykırı bir kararın ortadan kaldırılmasına yönelik olan ve idari yargı organlarında görülen dava.

 

İptal DavasıParlamento (TBMM) Terimi Olarak İptal Davası:
Kanunların, KHK’lerin ve TBMM İçtüzüğü’nün şekil ve esas, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi nezdinde açılan davadır. Bu davayı açma yetkisi, Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile TBMM üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki milletvekiline aittir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Sermediyet: Sonsuzluk, süreklilik, ebedilik devam et

  box Sâdır olmak: çıkmak devam et

  box Vezâif: vazifeler; görevler devam et

  box Enfüsi: öznel; subjektif devam et

  box Kazaî karar: yargısal karar devam et

  box Kanuni şuf'a hakkı: Kanundan (müşterek mülkiyet hakkından) doğan ve hissedarlık (paydaşlık) devam ettiği müddetçe varlığı devam et

  box Ana Sözleşmeye İntibak Etmek: Kooperatiflerin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 4572 sayılı Kanun ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 88. Maddesine dayanarak çıkarttığı Örnek ana devam et

  box Maktu: götürü; belirli; miktarda; değeri biçilmiş; pazarlıksız devam et