Eğitim Sitesi

İptal Davası Nedir? İptal Davası Hakkında Kısaca Bilgi

İptal Davası Terimi Hakkında Bilgiler

İptal DavasıHukuk Terimi Olarak İptal Davası:
İdare tarafından verilmiş olup da yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımlarından aykırı bir kararın ortadan kaldırılmasına yönelik olan ve idari yargı organlarında görülen dava.

 

İptal DavasıParlamento (TBMM) Terimi Olarak İptal Davası:
Kanunların, KHK’lerin ve TBMM İçtüzüğü’nün şekil ve esas, Anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil bakımından Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi nezdinde açılan davadır. Bu davayı açma yetkisi, Cumhurbaşkanına, iktidar ve ana muhalefet partisi Meclis grupları ile TBMM üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki milletvekiline aittir.

 

  Benzer Parlamento (TBMM) Terimleri:

  box Sirayet: bulaşma; yayılma; geçme devam et

  box Karabet: yakınlık devam et

  box Mutavassıt: Aracı; aracılık eden; vasıta olan devam et

  box Canîb-i vakıf: vakıf tarafı devam et

  box İcra Vekili: Bakan. devam et

  box Amenajman: doğal kaynakların işletilmesi devam et

  box Hüsnüniyet: iyiniyet devam et

  box Sözleşme: İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak devam et