Eğitim Sitesi

İpotekli Borç Senedi Nedir? İpotekli Borç Senedi Hakkında Kısaca Bilgi

İpotekli Borç Senedi Terimi Hakkında Bilgiler

İpotekli Borç SenediHukuk Terimi Olarak İpotekli Borç Senedi:
Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı (sürümünün kolaylaştırıldığı) kıymetli evrak.

 

İpotekli Borç SenediEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İpotekli Borç Senedi:
Şahsi bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline tescil ile kurulan ve kıymetli evrak olarak tedavül kabiliyeti olan gayrimenkul rehin senedidir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İfşaat: açıklama devam et

  box Sâlif-üz-zikr: zikri geçen; bildirilen devam et

  box İhtilat: Karışma; katılma; bir araya gelme devam et

  box Bölünebilir Edim: Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim. devam et

  box İltisâk: Yapışma; bitişme; kavuşma devam et

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Bidâyet mahkemesi: ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii devam et

  box Müddea: davacının dava ettiği şey; dava konusu devam et