Eğitim Sitesi

İpotekli Borç Senedi Nedir? İpotekli Borç Senedi Hakkında Kısaca Bilgi

İpotekli Borç Senedi Terimi Hakkında Bilgiler

İpotekli Borç SenediHukuk Terimi Olarak İpotekli Borç Senedi:
Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı (sürümünün kolaylaştırıldığı) kıymetli evrak.

 

İpotekli Borç SenediEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İpotekli Borç Senedi:
Şahsi bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline tescil ile kurulan ve kıymetli evrak olarak tedavül kabiliyeti olan gayrimenkul rehin senedidir.

 

  Benzer Emlak ve Gayrimenkul Terimleri:

  box 1982 Anayasasının Genel Özellikleri: Genel nitelikte değil daha ayrıntılı hazırlanmıştır. Bu açıdan her iki anayasada kazuist sistemle hazırlanmıştır. Bunun sebebi ise her iki anayasanın devam et

  box Tazyik: Baskı, sıkıştırma, zorlama, baskı tatbik etme, darlaştırma. devam et

  box Askeri Yargı: Askeri mahkemelerin ceza hukuku alanındaki faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmeti ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden d devam et

  box Aciz vesikası: Alacaklı alacağının tamamını alamamışsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (İİK 143) devam et

  box Mebânî: binalar; yapılar devam et

  box Tebâdür: akla gelme; hatırlanma devam et

  box Muharrer: yazılı; yazılmış devam et

  box Tekeffül: birine kefil olma; kefalet verme; garanti etme devam et