Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İpotekli Borç Senedi Nedir? İpotekli Borç Senedi Hakkında Kısaca Bilgi

İpotekli Borç Senedi Terimi Hakkında Bilgiler

İpotekli Borç SenediHukuk Terimi Olarak İpotekli Borç Senedi:
Taşınmaz rehni ile güvence altına alınmış kişisel bir hak nedeniyle, yetkili tapu görevlilerince ilgili taşınmaza değer biçilerek, taşınmaz değerinin bağlandığı (sürümünün kolaylaştırıldığı) kıymetli evrak.

 

İpotekli Borç SenediEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İpotekli Borç Senedi:
Şahsi bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline tescil ile kurulan ve kıymetli evrak olarak tedavül kabiliyeti olan gayrimenkul rehin senedidir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İkametgah: Bir kimsenin yerleşme kast ve niyetiyle oturduğu yer devam et

  box Halef: Bir makamda, görevde sonra gelen kişi devam et

  box Yasa Tasarısı: Hükümet tarafından hazırlanarak yasalaşması için meclise gönderilen kanun metni, kanun tasarısı, kanun layihası. devam et

  box Mübâyenet: birbirine zıt olan şeyler, kaideler, iddialar, hükümler arasındaki görünüş devam et

  box Katiyet kesbetmek: hale gelmek devam et

  box Yasama Gücü: Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, yasa koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, teşrii kuvvet, teşri kuvveti. devam et

  box Anayapı: Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın esas yapı kısmı. devam et

  box Süreli İcap: Bir kimsenin, belli bir süre bağlı olmak niyeti ile beyan ettiği icap. devam et