Eğitim Sitesi

İpotek Nedir? İpotek Hakkında Kısaca Bilgi

İpotek Terimi Hakkında Bilgiler

İpotekİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İpotek:
Bir taşınmazın alacağa karşılık güvence olarak tutulması.

 

İpotekHukuk Terimi Olarak İpotek:
Hak sahibine, alacağını, bir taşınmaz malın değerinden elde etme yetkisini veren sınırlı bir ayni hak.

 

İpotekEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İpotek:
1. Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.

2. İpotek, doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat gösterilmesidir.

3. Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın, varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.

 

İpotekEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İpotek:
Bir borca karşılık herhangi bir gayrimenkulün rehin gösterilmesidir.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box İstihdam: Bir görevde, bir işte kullanma. devam et

  box Cüzütam: Birlik (Askerî). devam et

  box Veliaht: Bir hükümdarın ölümünden veya tahttan çekilmesinden sonra tahta geçmeye aday olan kimse. devam et

  box Şeyh: Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse. devam et

  box Kudret: Güç, dayanma gücü. devam et

  box Kozmopolit: İçinde değişik milletlerden kimseler bulunan topluluk. devam et

  box Tümen: Tugayla kolordu arasında yer alan birlik, fırka. devam et

  box Restore: Hırpalanmış eski bir eseri aslına uygun hale getirme. devam et