Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İpham Nedir? İpham Hakkında Kısaca Bilgi

İpham Terimi Hakkında Bilgiler

İphamHukuk Terimi Olarak İpham:
Belirsizlik

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İkraz: Borç verme; ödünç verme devam et

  box Şufa: Önalım; öncelikli alım devam et

  box Hükmen Tutuklu (Hüküm Özlü): Hakkında ilk derece mahkemesinin mahkûmiyet kararı verdiği ve tutukluluk halinin devamına hükmettiği kişinin hukuki durumu. devam et

  box Kefalet: kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü alt devam et

  box Haczetmek: Bir alacağın ödenmesi için borçlunun geçim ve mesleğinde gerekli olan şeyler dışında kalan para, aylık veya malına icra dairesi el koymak. devam et

  box Mün'akit olmak: bir sözleşmenin kurulması; akdin oluşması; üzerinde anlaşma yapılmak devam et

  box Bidâyet mahkemesi: ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii devam et

  box Medlûl: delillendirilmiş; delil getirilmiş şey; bir kelimeden veya işaretten anlaşılan devam et