Eğitim Sitesi

İpham Nedir? İpham Hakkında Kısaca Bilgi

İpham Terimi Hakkında Bilgiler

İphamHukuk Terimi Olarak İpham:
Belirsizlik

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müflis: iflas eden kişi; mahkemelerce iflasına karar verilen kimsedir devam et

  box Müteaddit: birden fazla; çeşitli devam et

  box Abesle iştigal etmek: Boş şeylerle uğraşmak. devam et

  box Zamanaşımı: Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre. devam et

  box Aile Hukuku: Aile ilişkilerini düzeneleyen hukuk kurallarıdır. Aileyi oluşturan kişilerin karşılıklı hak ve görevlerini düzenleyen hukuk dalı. devam et

  box Keşif: Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma devam et

  box İstintak: Sorgu devam et

  box Tenkis: İndirme, azaltma, eksiltme. devam et