Eğitim Sitesi

İon Kymationu Nedir? İon Kymationu Hakkında Kısaca Bilgi

İon Kymationu Terimi Hakkında Bilgiler

İon KymationuArkeoloji Terimi Olarak İon Kymationu:
Yumurta dizisi ya da İon ovolosunun diğer adı.

 

  Benzer Arkeoloji Terimleri:

  box Silme: Duvar yüzeylerinde süsleme amacıyla yapılmış şerit biçimindeki çıkıntılara verilen ad. devam et

  box Parados: Bir tiyatroda sahne yapısı ile izleyicilerin oturduğu bölümün ortasında yer alan yan girişlerden her birine verilen ad. devam et

  box Tribus: Roma'nın krallık döneminde 'Populus Romanus'u oluşturan üç kabileden her birine verilen ad. devam et

  box Gerusia: Sparta'da otuz kişiden oluşan yaşlılar danışma meclisine verilen ad. devam et

  box Praesidialis: Roma'da başkan ya da yönetici olan kişiler için kullanılan ünvan. devam et

  box Abakus: Sütun başlıklarının en üstünde yer alan taş levhaya verilen ad. devam et

  box Kyma Reversa (Lesbos Kymatıonu): Üstteki dışbükey bölümü çıkıntı yapan dalgalı bir korniş. Çoğunlukla kalp biçimli yaprak motifleriyle süslenmiştir. devam et

  box Minber: Camilerde cuma namazında hutbe okunan yer. Genellikle birkaç basamak yükselen bir mimari öğe. Kapı, basamak, basamak korkulukları, köık ve külah (taç) devam et