Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İntak Nedir? İntak Hakkında Kısaca Bilgi

İntak Terimi Hakkında Bilgiler

İntakEdebiyat Terimi Olarak İntak:
İnsan dışında, hayvanları ya da cansız varlıkları insan gibi konuşturma sanatı.

 

  Benzer Edebiyat Terimleri:

  box Nât: Hazreti Muhammed'i övmek için yazılan şiirler. devam et

  box İç Kafiye: Bir dizenin içinde fazladan yapılan, nesirdeki karşılığı "seci" olan uyak. devam et

  box Tezli Roman: Genellikle toplumsal ya da siyasal bir sorunu konu alan ve bunu bir teze bağlayarak işleyen roman türü. devam et

  box Mecaz: Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında başka bir anlamda kullanılması. devam et

  box Yekavaz Gazel: Tüm beyitleri aynı güzellikte söylenmiş gazel. devam et

  box Mâni: 1. Çoğunlukla 7'li hece kalıbıyla söylenen, anonim halk edebiyatının en yaygın ve en küçük nazım biçimi. 2. Anonim halk şiirinin en küçük nazım şek devam et

  box Murassa: Nesirde iki ibarenin, nazımda ise iki mısranın kelimelerinin sayıca denk, karşılıklarıyla vezin ve kafiye bakımından birlik olması. Örnek: Şâh mel devam et

  box Terza Rima: Üçer mısralık bentlerle kurulur. Bend sayısı belirsizdir. Tek bir mısra ile sona erer. Kafiye şeması şöyledir: Aba bcb cdc ded e. İlk olarak İtalyan devam et