Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İnşaat İşletmecisi Nedir? İnşaat İşletmecisi Hakkında Kısaca Bilgi

İnşaat İşletmecisi Terimi Hakkında Bilgiler

İnşaat İşletmecisiİnşaat Terimi Olarak İnşaat İşletmecisi:
İnşaat yönetim hizmeti verecek nitelikte uzmanlık ve olanaklara sahip kişi veya örgüt.

 

  Benzer İnşaat Terimleri:

  box Sit: Doğal ya da insan eliyle yapılmış, özel bir fiziksel niteliği olan ve bir bütün meydana getiren çevre parçası. devam et

  box İhtiyati Haciz: Bir yükümlülüğün yerine getirilmesini veya bir borcun ödenmesini sağlamak için bir mülkiyete ipotek koymak, emanete almak, üzerinde hak iddia etmek. devam et

  box İstinat Duvarı: Yüksek bir setin kenarına toprağı tutmak üzere örülen duvar, dayanma duvarı. devam et

  box Sismik: Depreme dayanır yapı tasarımı. devam et

  box Eskiz Evresi: Geleneksel olarak bu evre, tasarım hizmetinin ilk basamağıdır. Bu evrede tasarımcı projenin gereklerini saptar, projenin boyut ve yapısını gösteren ev devam et

  box Klasman: Kazı işlerinde zemin cinslerine göre kısımlara ayrılması ve bunların miktar bakımından yüzde olarak oranlarının saptanması. devam et

  box Geçici Kabul: Bir inşaatın -tamamen bitmemiş bile olsa- mal sahibi tarafından öngörülen amca uygun olarak kullanılmak istendiği düzeye ulaştığını, tasarımcı veya pr devam et

  box Götürü Ücret: Bu ücret belirli (sabit) bir miktar olup işin gerçekleştirilmesi için ödenen tüm dolaysız ve dolaylı giderler ile birlikte, genel harcama ve fiili kâr devam et