Eğitim Sitesi

İnşaî hak Nedir? İnşaî hak Hakkında Kısaca Bilgi

İnşaî hak Terimi Hakkında Bilgiler

İnşaî hakHukuk Terimi Olarak İnşaî hak:
Yenilik doğuran hak; bir hukuki durumun ortadan kaldırılması, değiştirilmesi veya yeni bir hukuki durumun yaratılması için kişinin kullandığı hak

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müddeiumumiye: Cumhuriyet savcısı. devam et

  box Haslet: Ahlak, nitelik, huy, mizaç devam et

  box Kanun hükmünde kararnameler: TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazı devam et

  box Mefruğunleh: kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimse devam et

  box Muris: kazandıran; veren; miras bırakan, ölümüyle, hakkında miras hukuku hükümlerinin uygulandığı kişi; miras bırakan devam et

  box İnkisâm: Taksim olma; parçalanma; bölünme; ayrılma devam et

  box Muvâzene: denge devam et

  box Tevarüs: bir kimseden miras kalma; mirasa konma; kalıtım yoluyla birinden diğerine geçme devam et