Eğitim Sitesi

İnşâî Nedir? İnşâî Hakkında Kısaca Bilgi

İnşâî Terimi Hakkında Bilgiler

İnşâîHukuk Terimi Olarak İnşâî:
İnşaya, yapıya ait

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Haslet: Ahlak, nitelik, huy, mizaç devam et

  box Hulâsa: özet devam et

  box Kabul: İcabın karşı tarafça olumlu biçimde cevaplandırılması. devam et

  box Küsur: artık devam et

  box İltica hakkı: Sığınma hakkı devam et

  box Hak Düşürücü Süre: Var olan bir hakkın kullanılmaması halinde belirli bir süre sonunda bu kullanım hakkını düşüren süre. devam et

  box Tevil: Bir kâpalı sözü yorumlama, bir başka anlam katma, amacı dışında farklı biçimde yorumlama. devam et

  box Taksim: Ortak mülkiyette bulunan bir malın, ortaklar arasında yapılan bir sözleşmeyle veya dava açmak suretiyle bölüştürülmesi. devam et