Eğitim Sitesi

İnorganik Bileşikler Nedir? İnorganik Bileşikler Hakkında Kısaca Bilgi

İnorganik Bileşikler Terimi Hakkında Bilgiler

İnorganik BileşiklerKimya Terimi Olarak İnorganik Bileşikler:
Normalde doğada hazır bulunan bileşiklerdir. Doğada bulunan element çeşitlerinin etkileşmesi sonucu oluşur. Asitler, bazlar, tuzlar, oksitler… birer inorganik bileşiktir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Sirke: Yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak kullanılan asetik asit içeren sulu çözelti. devam et

  box Radyoizotop: Bir elementin radyoaktif özellik gösteren izotopları. devam et

  box Yüzde Kütle: Bir elementin 100 gram bileşiğindeki kütlesi. devam et

  box Pauli Prensibi: 1- Bir atomda dört quantum sayılarda birbirinin tamamen aynı olan iki elektron bulunamaz. 2- Bir orbitalde zıt spinli olmak üzere ikiden fazla elek devam et

  box Öz Kütle: Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. devam et

  box Rezonans (çok merkezli bağ): 1-Bir molekülün değişik şekillerde gösterimine rezonans adı verilir. 2-Elektron delokalizasyonunun farklı Lewis yapılarıyla gösterildiği yapılar. devam et

  box Lantanitler: Lantanyum (89La) elementinden sonra gelen ve 5f orbitallerinin dolmasıyla oluşan 14 element. devam et

  box Alkoksit İyonu: Alkolün konjuge bazı. devam et