Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

terimler Rejim:Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol. Yönetme, düzenleme biçimi, düz devam

terimler Restore:Hırpalanmış eski bir eseri aslına uygun hale getirme. devam

terimler Rezerv:1- Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol vb. devam

terimler Riayet:Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme. Uyma, boyun eğme. devam

terimler Ricat:Gerileme, geri çekilme, geri kaçma. devam

terimler Riyaset:Başkanlık, önderlik. devam

terimler Rölyef:Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmeler. devam

terimler Römorkaj:Faal olmayan kendi kendisine hareket edemeyen bir deniz taşıtının başka bir deniz taşıtınca çekilm devam

terimler Römorkör:Yedeğinde özellikle deniz taşıtı götüren taşıt. devam

terimler Rubu:Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez vb. şeylerin ölçülmesinde kull devam

terimler Rücu:1- Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumlulu devam

terimler Rüsumat:Bazı mallardan devletçe alınan vergiler. devam

terimler Rüsumat İdaresi:Osmanlıda vergi dairesi. devam

terimler Rüştiye:(Osmanlı Devleti'nde) Eskiden aşağı yukarı şimdiki ortaokul derecesinde olan okullara verilen ad. devam

terimler Sadrazam:Osmanlı Devleti'nde Başbakan derecesinde en büyük devlet memuru. Padişahın mutlak vekili sayılırdı devam

terimler Safha:Evre. devam

terimler Safsata:Boş, temelsiz, asılsız söz. devam

terimler Sahtiyan:Tabaklanarak boyanmış ve cilalanmış genellikle keçi derisi. devam

terimler Salahiyet:Yetki. devam

terimler Salapurya:Ticaret eşyası taşımakta kullanılan, 10-15 tonluk, üçgen biçiminde yelkeni olan ticaret gemisi. devam

terimler Salt Çoğunluk:Mecliste toplam üyenin yansından bir fazlası oy toplamı. devam

terimler Saltanat:Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması. devam

terimler Saltanat Şûrası:1- Osmanlı Devleti'nde görüş alma amacıyla, devlet ileri gelenlerinin, din adamlarının genelde pad devam

terimler Sanatoryum:Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu. devam

terimler Sancak:1- Bayrak ve özellikle yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. 2- Osmanlı yönetim devam

terimler Saraç:Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimse. devam

terimler Satıh:Yüz, yüzey, alan. devam

DİĞER SAYFALAR:

İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 701

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın