Oyun Siteleri

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerSikke: 1- Mevlevi dervişlerinin giydikleri yüksek ve tepesi düz keçe külahtır. Sikkenin başa giyilen yeri (ağzı) tepesinden biraz daha genişçe, bi

  terimlerSilüet: Bir nesnenin yalnız kenar çizgileriyle, tek renk olarak beliren görüntüsü.

  terimlerSkolâstik: İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi.

  terimlerSoğuk Savaş: Sovyet Bloğu ülkeleri ile Batılı güçler arasında 1945'den 1990'a kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginlik. Genel kabule

  terimlerSosyal Devlet: Toplumun bütün meselelerini bizzat devletin müdahalesi ile çözmeyi benimseyen yöntem.

  terimlerSömürge: Bir devletin kendi ülkesinin sınırları dışında egemenlik kurarak yönettiği ekonomik veya siyasal çıkarlar sağladığı ülke, sömürülen

  terimlerSömürgecilik: Sömürge edinme siyaseti. Genel olarak bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayı

  terimlerSöylev: Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen uzunca çoşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe.

  terimlerSpekülatör: Vurguncu.

  terimlerStaj: Meslek bilgisini artırmak için birinin gözetimi, bakısı altında yapılan çalışma.

  terimlerStatü: Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumu. Kadro bakımından bağlı olduğu durum, pozisyon. Tüzük.

  terimlerStatüko: Sürer durum.

  terimlerStatükocu: Süregelen durumu korumaya meyilli olan. Değişime direnen.

  terimlerStrateji: 1- Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî

  terimlerStratejik: 1- Askerî bir görüş açısının önemini belirten, savaşı doğrudan doğruya ilgilendiren (Her şey için kullanılır.). 2- Önceden belirl

  terimlerSuikast: Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma.

  terimlerSuistimal: Görev, yetki vb. kötüye kullanma.

  terimlerŞahadet: Yüksek bir ülkü uğrunda ölme, şehit olma (Şehitlik).

  terimlerŞarapnel: Patladığında etrafa küçük parçalar saçan bir tür top mermisi.

  terimlerŞayak: Dayanıklı bir tür kaba yün kumaş.

  terimlerŞeamet: Uğursuzluk.

  terimlerŞehadetname: 1- Diploma. 2- Kurum ve kuruluşların bildirdikleri bir olayı doğrulamak ya da desteklemek için düzenledikleri belge.

  terimlerŞerait: Şartlar, koşullar.

  terimlerŞeriye: İslam hukukuyla ilgili.

  terimlerŞeyh: Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse.

  terimlerŞeyhülislam: Osmanlı Devleti zamanında kabinede Sadrazamdan sonra yer alan ve din işlerine bakmakla beraber dünya işlerine de din bakımından karısan üye (

  terimlerŞiar: Ülkü, düstur. Bir nesneyi başkalarından ayıran belirti, iz.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 650

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın