Yazılı Sınav Soruları

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

Online İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğü

  terimlerRejim: Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol. Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. Bir devletin yönetim biçimi.

  terimlerRestore: Hırpalanmış eski bir eseri aslına uygun hale getirme.

  terimlerRezerv: 1- Yatağında veya havzasında bulunduğu hesaplanan, henüz işletilmemiş kömür, demir, petrol vb. 2- Saklanmış, biriktirilmiş şey. Stokt

  terimlerRiayet: Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme. Uyma, boyun eğme.

  terimlerRicat: Gerileme, geri çekilme, geri kaçma.

  terimlerRiyaset: Başkanlık, önderlik.

  terimlerRölyef: Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmeler.

  terimlerRömorkaj: Faal olmayan kendi kendisine hareket edemeyen bir deniz taşıtının başka bir deniz taşıtınca çekilmesi işi.

  terimlerRömorkör: Yedeğinde özellikle deniz taşıtı götüren taşıt.

  terimlerRubu: Metrenin kabulünden evvel ipekli, yünlü, basma ve emsali kumaş, bez vb. şeylerin ölçülmesinde kullanılan çarşı arşınının kesirlerinden

  terimlerRücu: 1- Bir kişinin, hukuken diğerinin yerine geçerek üçüncü kişilere karşı onun haklarını ve sorumluluklarını devralması durumu. 2- Geri

  terimlerRüsumat: Bazı mallardan devletçe alınan vergiler.

  terimlerRüsumat İdaresi: Osmanlıda vergi dairesi.

  terimlerRüştiye: (Osmanlı Devleti'nde) Eskiden aşağı yukarı şimdiki ortaokul derecesinde olan okullara verilen ad.

  terimlerSadrazam: Osmanlı Devleti'nde Başbakan derecesinde en büyük devlet memuru. Padişahın mutlak vekili sayılırdı. Sadrazamı atamak ve görevden almak Padi

  terimlerSafha: Evre.

  terimlerSafsata: Boş, temelsiz, asılsız söz.

  terimlerSahtiyan: Tabaklanarak boyanmış ve cilalanmış genellikle keçi derisi.

  terimlerSalahiyet: Yetki.

  terimlerSalapurya: Ticaret eşyası taşımakta kullanılan, 10-15 tonluk, üçgen biçiminde yelkeni olan ticaret gemisi.

  terimlerSalt Çoğunluk: Mecliste toplam üyenin yansından bir fazlası oy toplamı.

  terimlerSaltanat: Bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması.

  terimlerSaltanat Şûrası: 1- Osmanlı Devleti'nde görüş alma amacıyla, devlet ileri gelenlerinin, din adamlarının genelde padişah başkanlığında açılan ve oylama il

  terimlerSanatoryum: Özellikle veremli hastaların iyileştirilmesi için kurulmuş sağlık kuruluşu.

  terimlerSancak: 1- Bayrak ve özellikle yazı işlemeli, kenarları saçaklı ve gönderli bayrak. 2- Osmanlı yönetim örgütünde il ile ilçe arasında yer al

  terimlerSaraç: Koşum ve eyer takımları yapan veya satan kimse.

  terimlerSatıh: Yüz, yüzey, alan.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   17 18 19 20 21 22 23   SONRAKİ   »»

  İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 701

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın