Eğitim Sitesi

İnhitat Nedir? İnhitat Hakkında Kısaca Bilgi

İnhitat Terimi Hakkında Bilgiler

İnhitatDenizcilik Terimi Olarak İnhitat:
Hissi ufuk ile görünen ufuk arasındaki açı veya gözlemcinin gözünün yeryüzeyinden yüksekte bulunması dolayısıyla zahiri ufkun alçalmasıdır.

 

İnhitatTarih Terimi Olarak İnhitat:
Son bulma, yıkılıp dağılma, çökme, gerileme. (İnhitat devri: Gerileme Devri).

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Larmo: Flokların açıldığı istralya. ( Bazen flok larmosu da denilir).  devam et

  box Pruva Istıralyası: Direği burun kıç doğrultusunda destekleyen, teknenin başından direk tepesine uzanan halat. devam et

  box Kabasorta: Biri sabit, diğeri müteharrik iki adet tornodan ibaret palanga.  devam et

  box Bosa / Bosa Tutmak: Bir halat veya zincirin bedeni üzerine bosa tutarak abramak. devam et

  box Stevedor: Limanda gemilerin yükleme veya tahliye işlerini yürüten insan veya şirkettir. devam et

  box İskele Tavası: İskelelerin alt ve üstünde girip çıkmada ilk basılan platform.  devam et

  box Baş Omuzluk: 1- Geminin baş tarafından sancak ya da iskeleye doğru 45º'lik sectör. Diğer bir deyimle gemi baş bodoslamasından başlayan, sancak ve iskeleye doğru gi devam et

  box İğne: Direklerin kıç tarafa bakan kısımları ile yarım serenlerin çatallarının üzerinde hareket ettiği ağaç çubuk. devam et