Eğitim Sitesi

İndüksiyon elektromotor kuvvet Nedir? İndüksiyon elektromotor kuvvet Hakkında Kısaca Bilgi

İndüksiyon elektromotor kuvvet Terimi Hakkında Bilgiler

İndüksiyon elektromotor kuvvetFizik Terimi Olarak İndüksiyon elektromotor kuvvet:
İki ucu açık olan iletken telin bir ucunda negatif yük yoğunluğu, diğer ucunda ise pozitif yük yoğunluğu oluşur.Yani telin iki ucu arasında bir

potansiyel farkı meydana gelir.Bu şekilde oluşan potansiyel farkına İndüksiyon elektromotor kuvvet denir.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Watt: Gücün SI sistemindeki birimi devam et

  box Magnetik Alan: Mıknatısların etkisini gösterdiği bölge. devam et

  box Kromatik Hata: Işığın farklı renklerinin (dalga boyları) değişik şekilde odaklanmasına neden olan lenslerdeki bir hata. devam et

  box Atom Numarası: Bir atomun çekirdeğindeki toplam proton sayısı veya atomun nötr durumundaki toplam elektron sayısı. Bu numarası atomun periyodik çizelgedeki yerini ta devam et

  box Termodinamiğin sıfırıncı yasası: A ve B nesneleri C nesnesi ile termodinamik dengede ise A ve B kendi baslarına da termodinamik dengededir. devam et

  box Özkütle (Yoğunluk): Bir maddenin birim hacimdeki kütlesinin miktarına o maddenin özkütlesi (yoğunluğu) denir. devam et

  box Baskın kuvvet: Çekirdeklerin içinde bulunan nükleonları bir arada tutan kuvvet. devam et

  box Laser: Uyarılmış emisyon yolu ile şiddetlendirilen ışık. devam et