Eğitim Sitesi

İndigo Nedir? İndigo Hakkında Kısaca Bilgi

İndigo Terimi Hakkında Bilgiler

İndigoKimya Terimi Olarak İndigo:
Sentetik boyar madde.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Polimerizasyon: Monomer moleküllerden polimerlerin oluşturulması. devam et

  box Analiz: Bir bileşiğin kendisinden daha basit maddelere parçalanmasına analiz denir. devam et

  box Çöktürme: İki çözelti karıştırıldığında çözeltideki iyonların etkileşerek suda çözünmeyen katı oluşturma yöntemi. devam et

  box Rezonans (çok merkezli bağ): 1-Bir molekülün değişik şekillerde gösterimine rezonans adı verilir. 2-Elektron delokalizasyonunun farklı Lewis yapılarıyla gösterildiği yapılar. devam et

  box Bağ Entalpisi: Bağın kırılması için gerekli olan entalpi değişimi. devam et

  box Ketonlar: Karbonil grubunda iki alkil grubu bağlanmış bulunan ve aynı karbon sayılı aldehitlerle izomer olan organik bileşiklerdir. devam et

  box Yük: Nötr bir yapı olan atomdan elektron uzaklaştırarak ya da elektron ilave ederek oluşturulan elektrik miktarı. devam et

  box Ekzotermik Reaksiyonlar: Dışarıya ısı vererek gerçekleşen reaksiyonlardır. devam et