Eğitim Sitesi

İmza Nedir? İmza Hakkında Kısaca Bilgi

İmza Terimi Hakkında Bilgiler

İmzaYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak İmza:
Sanatkârların isimlerini bildirmek için resim veya tezhibin münasip bir köşesine koydukları işarete derler. Bunlar bazen çok ufak atılır, kolaylıkla fark edilemez. İyice aranmadan imza yoktur dememelidir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Zerendüd: Altın yaldızlı. Kâğıdın üzerine sıvama altın sürülmesine verilen ad. Çoğu minyatürler bu altın üzerine yapılmıştır. devam et

  box Mitreşe: Kalemler birbirine çarpmasın diye kalemdanların içine konulan çuha örtü. devam et

  box Tüy Kalem: Kaz, ördek ve benzeri hayvanların büyükçe tüyleri, saplarından tıpkı kalem gibi sivriltilerek yazı ve nakışta kullanılmıştır. devam et

  box Pırazvana: Kalemtıraşın bıçağıyla sapı arasında bulunan ve çoğu zaman pirinçten yapılan bir çeşit madenî bilezik. Pırazvana da denilir. Altın veya gümüşten pıraz devam et

  box Müşir: Ayak ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Körük: Kitap koymağa yarayan mahfazanın açılıp kapanan kısmına verilen ad. devam et

  box Neşşaf Kâğıt: Sünger kâğıdı gibi gözenekli bir kâğıt. Mürekkepçiler bunu mürekkebi süzme işinde kullanmışlardır. devam et

  box Vakfe: Durak, durulacak yer, nokta. Durak ile ilgili bilgilere de bakınız. devam et