Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İltizami muamele Nedir? İltizami muamele Hakkında Kısaca Bilgi

İltizami muamele Terimi Hakkında Bilgiler

İltizami muameleHukuk Terimi Olarak İltizami muamele:
Bir kimsenin malvarlığının aktifinde yer alan kalemlere dokunmaksızın, yalnızca pasifini artıran bir işlem yapması; taahhüt işlemi; borçlandırıcı işlem;

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Davayı Nakzen İade Etmek: Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek. devam et

  box Tahkim: Taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık devam et

  box Semen: Alıcının, satın aldığı mala karşılık olarak alıcıya ödeyeceği para, satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karşılık olarak verilecek devam et

  box Sarahat: açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık devam et

  box Hilkat: yaratılma; yaratılış; tabiat devam et

  box İhtiyar etmek: Seçmek; seçme hakkını kullanmak; tercih etmek; yeğlemek devam et

  box Tapu Sicili: Taşınmazlar üzerindeki haklarını göstermek üzere devletçe tutulan resmi sicildir. devam et

  box Kanun Yararına Temyiz (Yazılı Emir ): Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcı devam et