Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İltisâk Nedir? İltisâk Hakkında Kısaca Bilgi

İltisâk Terimi Hakkında Bilgiler

İltisâkHukuk Terimi Olarak İltisâk:
Yapışma; bitişme; kavuşma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mütevellit: doğan; ileri gelen devam et

  box Takyit: sınırlama; kayıtlama; şarta bağlama; kısıtlama devam et

  box İntifa: Yararlanma; bir şeyden istifade etme devam et

  box Malumat-i zaruriyye: Zorunlu bilgi devam et

  box Tahakküm: Hakimiyet ve kontrol altına alma. devam et

  box Şahsi edim: Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü. devam et

  box Cari Fiyat: Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yerlerce devam et

  box İcabı hal: Durumun gereği devam et