Eğitim Sitesi

İlmühaber Nedir? İlmühaber Hakkında Kısaca Bilgi

İlmühaber Terimi Hakkında Bilgiler

İlmühaberHukuk Terimi Olarak İlmühaber:
Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi

 

İlmühaberEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İlmühaber:
Tapu sicilinde, kadastro sırasında yapılan bazı hataların düzeltilmesi için, istemde bulunanın hak sahibi olduğuna kanaat getirebilmek amacıyla müdürlükçe istenen ve ilgili tarafından temin edilen, fotoğraflı ve köy muhtarlığınca imzalı, mühürlü resmi bir belgedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İstinkâf: Çekimser kalma; çekinme; geri durma; sakınma devam et

  box Kanuni İpotek Hakkı: Kanunun öngördüğü bazı durumlarda, bazı kişilerin (kanun gereği) sahip olduğu ipotek kurma hakkı. devam et

  box Akdetmek: sözleşmek; kararlaştırmak; düzenlemek; bağlamak devam et

  box Yasama Yılı: Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir yasama döneminde görev yaptığı süre. devam et

  box Bîtâp: bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun devam et

  box İcâb: Gerekme; gerek; bir sözleşme için ilk söylenen söz devam et

  box Küsur: artık devam et

  box Serdetmek: ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmek devam et