Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İlmühaber Nedir? İlmühaber Hakkında Kısaca Bilgi

İlmühaber Terimi Hakkında Bilgiler

İlmühaberHukuk Terimi Olarak İlmühaber:
Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi

 

İlmühaberEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İlmühaber:
Tapu sicilinde, kadastro sırasında yapılan bazı hataların düzeltilmesi için, istemde bulunanın hak sahibi olduğuna kanaat getirebilmek amacıyla müdürlükçe istenen ve ilgili tarafından temin edilen, fotoğraflı ve köy muhtarlığınca imzalı, mühürlü resmi bir belgedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kanun hükmünde kararnameler: TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazı devam et

  box Ahar: Başkası; üçüncü kişi; yabancı devam et

  box Mansub: atanmış; nasbolunmuş devam et

  box Hisse-i şayia: yaygın hisse; ortak pay devam et

  box Navlun: deniz yoluyla yapılan taşıma karşılığında ödenen ücret devam et

  box Gayrimenkul mükellefiyet: Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bi devam et

  box Bono: 1- Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen, alacağın miktarını, borçlusunu ve ödenme zamanını gösteren belge. 2- Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onu devam et

  box Davacı: Mahkemeye başvurarak dava açan taraf. devam et