Eğitim Sitesi

İlmühaber Nedir? İlmühaber Hakkında Kısaca Bilgi

İlmühaber Terimi Hakkında Bilgiler

İlmühaberHukuk Terimi Olarak İlmühaber:
Belge; birinin herhangi bir durumunu (örneğin ikametgahını) gösteren durum belgesi

 

İlmühaberEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İlmühaber:
Tapu sicilinde, kadastro sırasında yapılan bazı hataların düzeltilmesi için, istemde bulunanın hak sahibi olduğuna kanaat getirebilmek amacıyla müdürlükçe istenen ve ilgili tarafından temin edilen, fotoğraflı ve köy muhtarlığınca imzalı, mühürlü resmi bir belgedir.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Amade: bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış devam et

  box Tahlif: yemin devam et

  box Haksız Fiil Sorumluluğu: Hukuken uyulması zorunlu olan hakkın çiğnenmesi sonucunda ortaya çıkan sorumluluk. devam et

  box Lâ-yüs'el: Yaptığından sorumlu tutulmayan, yaptığı hakkında soru sorulmayan devam et

  box Evsaf: nitelikler devam et

  box Eshâb: sahipler; bir şeyin malikleri devam et

  box Ceza Hukuku: Suç kapsamı içine giren eylemler ile bunlara uygulanacak cezaları inceleyen hukuk dalı. devam et

  box Müntakil: intikal eden; geçen devam et