Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İlmiye (Ehli Şer) Nedir? İlmiye (Ehli Şer) Hakkında Kısaca Bilgi

İlmiye (Ehli Şer) Terimi Hakkında Bilgiler

İlmiye (Ehli Şer)Osmanlıca Terimi Olarak İlmiye (Ehli Şer):
Medreselerde iyi eğitim görmüş, devletin adalet, eğitim ve yargı görevlerini üstlenen gruptu. Bu kişilere ulema da denirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Sülüs: Arap alfabesi ile yazılan yazının bir çeşidi. devam et

  box Berat: Osmanlı Devletinde bir göreve tayin ya da unvan verilmesi nedeniyle verilen ferman. devam et

  box Fetva: Şeyhülislamın görüşü. devam et

  box Arâzi-i mukâta'a: Maktû (götürü) bir vergiye bağlanmış arazi, kesime verilmiş topraklar; devlete hizmeti geçen önemli kişilere bizzat devlet tarafından geliri veya verg devam et

  box Kethüda: Kahya, yardımcı, üst düzey devlet görevlilerinin yardımcısı, saray hizmetinde çalışan belirli esnaf (Arabacılar, şamdancılar, kilerciler vs.) grupları devam et

  box Sadrazam: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen ikinci adam, en yetkili devlet görevlisi. Günümüz başbakanı. devam et

  box Kapı Kethüdası: Valilerin, sancak beylerinin ve patrikhanenin babıâli ve diğer resmi dairelerdeki işlerini takip eden memur. devam et

  box Şer'i: İslami kurallara uygun yol, şer'i hukuk. devam et