Eğitim Sitesi

İlmiye (Ehli Şer) Nedir? İlmiye (Ehli Şer) Hakkında Kısaca Bilgi

İlmiye (Ehli Şer) Terimi Hakkında Bilgiler

İlmiye (Ehli Şer)Osmanlıca Terimi Olarak İlmiye (Ehli Şer):
Medreselerde iyi eğitim görmüş, devletin adalet, eğitim ve yargı görevlerini üstlenen gruptu. Bu kişilere ulema da denirdi.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Panislamizm: İslam birliğini hedefleyen akım. devam et

  box Kalem: Osmanlılarda resmi evrakı hazırlayan ünite katiplerin çalıştığı yer. devam et

  box Defterdar: Osmanlı devletinin maliye işlerine bakan kişi, Devletin çeşitli resmi kurumlarının maliye işlerine bakan görevliler. devam et

  box Şıkk-ı evvel defterdarı: 1.kısım ve 2. kısım olarak ikiye ayrılan defterdarlık teşkilatının 1.kısmı. 2. kısımada Şıkk-ı sani adı verilirdi. devam et

  box Cönk: Halk şairlerinin şiirlerini topladıkları defterler. devam et

  box Kadı: İslam hukuku olan şeriat'a göre hüküm veren yargıç. Tanzimata kadar askeri davalarla devleti ilgilendiren davalar hariç tüm davalara bakmışlardır. Tan devam et

  box Başçıbaşı: Saraya ait inşaat işlerinde çalışan işçi başlarının (Başçı) başı olan kişi. devam et

  box Sadrazam: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen ikinci adam, en yetkili devlet görevlisi. Günümüz başbakanı. devam et