Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İlkçağ Nedir? İlkçağ Hakkında Kısaca Bilgi

İlkçağ Terimi Hakkında Bilgiler

İlkçağTarih Terimi Olarak İlkçağ:
Yazılı belgelerin bulunduğu en eski zamanlardan (MÖ:3200) yazının bulunmasından, Batı Roma İmparatorluğu'nun (476) yıkılmasına kadar geçen tarihsel süreçtir. Bazı tarihçiler, İlkçağın sonunu Kavimler Göçü (375), bazılarıda, Batı Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması (395) olarak kabul eder. Bu sürecin en önemli özelliği, köleci sistemin toplumun her kesiminde egemen olmasıdır.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Acemi Oğlanı Kethüdası: Acemi oğlanları işine bakan Anadolu ve Rumeli ağalarının maiyetîerindeki memurlara verilen unvan. devam et

  box Bark: Göktürkler'de Mezar, türbe, anıt-mezar, ev, bark. devam et

  box Maraba: Birinin toprağını işleyerek belli bir oranda üründen pay alan kimse. devam et

  box Rüsum: Vergiler. devam et

  box Sosyal Tarih: Toplumların her türlü faaliyetlerini inceler. devam et

  box Sahtiyan: Sepilendikten (kullanılacak duruma getirmek için çeşitli işlemlerden geçirmek) sonra boyanıp cilalanmış deri. devam et

  box Milas: Savaş sırasında orduya yardımcı olarak görev yapan halk gücüdür. devam et

  box Baç: 1-Gümrük ve alış-veriş vergisidir. Osmanlı Devleti'nde gümrükten geçirilen ticari mallar ile satılmak üzere pazara getirilen mallardan alınan vergidir devam et