Eğitim Sitesi

İlk Kotasyon Nedir? İlk Kotasyon Hakkında Kısaca Bilgi

İlk Kotasyon Terimi Hakkında Bilgiler

İlk KotasyonEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İlk Kotasyon:
Ortaklık hisse senetlerinin ilk kez Borsa kotuna alınmasını, ortaklığın borçluluğu temsil eden menkul kıymetlerinin Borsa kotuna alınmasını ifade eder.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Marj: Bir işlemin yapılabilmesi için gereken sermaye. devam et

  box Enflasyon: 1- Tüketici fiyatlarının arttığı ve satınalma gücünün eridiği ekonomik durumdur.Fiyatlar genel seviyesindeki değişimdir. Bugün için, parasal bir olgu devam et

  box Verim Eğrisi (Yield Curve): Belli bir anda bir yatırım aracının çeşitli vadeleri ile bu vadelerdeki getirileri arasındaki ilişkinin grafiksel ifadesidir. Dikey eksende verim (yie devam et

  box Keşideci: Çeki düzenleyen mevduat sahibi müşteri. devam et

  box Gümrük Tarifesi: Bir gümrük bölgesinden diğer bir gümrük bölgesine geçen mallardan himaye sağlamak ya da gelir elde etmek amacıyla alınan vergi. devam et

  box Serbest Ticaret: Ülkeler arasındaki ticareti engelleyecek gümrük tarifeleri ve düzenlemeler bulunmaması. devam et

  box Nakdi Kredi: Bir süre sonra geri ödenmesi koşulu ile ödünç verilen nakit para. devam et

  box Fonlama: Özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlama yöntemidir. Senet ihraç edilmesidir. Şirketler, borç alarak ya da özkaynaklarını kullanarak kaynak sağlarlar. devam et