Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İlgi Zamiri Nedir? İlgi Zamiri Hakkında Kısaca Bilgi

İlgi Zamiri Terimi Hakkında Bilgiler

İlgi ZamiriTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak İlgi Zamiri:
Adın yerini tutan-ki eki.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Devrik (Kuralsız) Cümle: Yüklemi sonda bulunmayan cümledir. Bu tür cümleler daha çok şiir dilinde ve konuşmalarda görülür. Örnek : Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal devam et

  box Rivayet: Başkasından duyulma. Söylenti. devam et

  box Cins Adı: Bir türün tamamını ya da bir tanesini belirten ad. devam et

  box Sözde Soru Cümlesi: Yanıt gerektirmeyen soru cümlesi. devam et

  box Edat Tümleci: 1. Cümleye amaç - sonuç, özgürlük, benzerlik, eşitlik, birliktelik, araç anlamı katan ya da sözcük öbekleri cümle içinde edat tümleci görevi yapar. Ör devam et

  box Kapalı Hece: Ünlü+ünsüz, ünsüz+ünlü+ünsüz ve sonu ünsüz yapısında olan veya sonu çift ünsüzle biten hece: iz, iş, in, ip gibi. devam et

  box Ek Fiil: Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan, ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik devam et

  box Söz Öbeği: Kelime grubu. En az iki sözcükle oluşan grup. devam et