Eğitim Sitesi

İlga Nedir? İlga Hakkında Kısaca Bilgi

İlga Terimi Hakkında Bilgiler

İlgaHukuk Terimi Olarak İlga:
Ortadan kaldırma; yürürlükten kalkma; hükümden düşürme; geçersizleştirme

 

İlgaTarih Terimi Olarak İlga:
Bir şeyin varlığını ortadan kaldırma.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kaim: başka bir şeyin ya da kişinin yerine geçen devam et

  box Uygulama imar plânı: Onaylı halihazır haritalar üzerinde, varsa kadastral durumu işlenmiş olarak, nazım imar plân esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalar devam et

  box Müstehik: istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık devam et

  box Ariyet: ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi devam et

  box Matrah: Bir verginin miktarını belirtmek için esas alınan değer. devam et

  box Semere: Bir maldan elde edilen ürünler; Tabii Semere: Bir şeyin kendisinden oluşan ürün; Medeni Semere: Tabii olmayan semere, hukuki işlemlerden doğan sem devam et

  box Nail olmak: erişmek; kavuşmak devam et

  box Teksif: Kesâfet arz etme, yoğunlaştırma, bir noktada dikkat toplama, sıkıştırma. devam et