Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İleriye Ket Vurma Nedir? İleriye Ket Vurma Hakkında Kısaca Bilgi

İleriye Ket Vurma Terimi Hakkında Bilgiler

İleriye Ket VurmaFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak İleriye Ket Vurma:
Eski öğrenilen bilgilerin yeni öğrenilenleri unutturmasıdır. Örneğin, arkadaşınızın eski telefon numarası yeni öğrendiğiniz telefon numarasını unutturabilir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Deneysel Psikoloji: Deneysel psikoloji bir davranışı etkileyen çevre koşullarını ve uyarıcıları tanımlayıp ölçerek hangi davranışı, nasıl ve ne derecede etkilediğini bulm devam et

  box Devlet Ricali: Devlet adamları. devam et

  box Akit: Sözleşme. devam et

  box Özdeşlik İlkesi: Bir şeyin kendi kendisiyle aynı olmasını ifade eden mantık ilkesi. devam et

  box Toplumsal Prestij: Bireyin statülerine toplumun verdiği değere prestij denir. Prestij kavramı, toplumdan topluma ve aynı toplumda zaman içerisinde değişen dinamik bir ka devam et

  box Anksiyete Nevrozu: Kaygı düzeyinin yükselmesi sonucu bedensel gerginliğin ve ruhsal tedirginliğin artmasıyla yaşanan panik durumudur. Bu durum, hasta tarafından ölüm kor devam et

  box Uyarım: İç ve dış çevreden gelen, duyu organları tarafından alınabilecek şiddette olan uyarıcıların organizmayı etkilemesidir. devam et

  box Emprizm(Deneycilik): Bilginin kaynağı olarak insan yaşantısı ve duyumları gören öğreti. devam et