Eğitim Sitesi

İleriye Ket Vurma Nedir? İleriye Ket Vurma Hakkında Kısaca Bilgi

İleriye Ket Vurma Terimi Hakkında Bilgiler

İleriye Ket VurmaFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak İleriye Ket Vurma:
Eski öğrenilen bilgilerin yeni öğrenilenleri unutturmasıdır. Örneğin, arkadaşınızın eski telefon numarası yeni öğrendiğiniz telefon numarasını unutturabilir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Aile: 1- Aralarında gerçek ya da varsayımlı kanbağı bulunan, karşılıklı hak ve ödevleri üstlenen insanların oluşturduğu toplumun en küçük birimine ailedevam et

  box Teizm(tanrıcılık): Şahsi,zati ve alemin sebebi olan ve alemden ayrı olan bir Allah'ın varlığına inanan öğreti. devam et

  box Gösterge: Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret. devam et

  box Kalite: Bir malın ihtiyacı gideren mallara göre daha kullanışlı olmasıdır. devam et

  box Gerçeklik: 1- İnsan bilincinden bağımsız olarak var olanlardır. Gerçeklik varlığın bir özelliği başka bir deyişle var oluş tarzıdır. 2- Gerçek olan, var olan devam et

  box Çözümleyici Yöntem(Analitik Metod): Bir bütünlüğü iyi anlamak için onu unsurlarına ve parçalarına ayırarak inceleme. devam et

  box Taoizm: Nihilizmin bir başka biçimi de İlk Çağda Çin'de görülen taoizm'dir. Lao-Tse'nin kurduğu taoculuk, gerçeğin tüm çeşitliliğine karşın "bir" (Tao) olduğu devam et

  box Ayin: Değişik dinlerde yapılan dinî tören veya ibadet şekilleri. devam et