Eğitim Sitesi

İlamat (i'lâmât) Nedir? İlamat (i'lâmât) Hakkında Kısaca Bilgi

İlamat (i'lâmât) Terimi Hakkında Bilgiler

İlamat (i'lâmât)Hukuk Terimi Olarak İlamat (i'lâmât):
Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Yapı: (imar hukukunda) karada ve suda, sürekli veya geçici, resmî veya özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, deği# devam et

  box Telemmu: Pırıldama, ışıldama. devam et

  box Haslet: Ahlak, nitelik, huy, mizaç devam et

  box Hamiline Yazılı Senet: Üzerinde, belirli bir kişinin ismi yazılı olmayan, elinde bulunduranın (hamilin) hak sahibi sayıldığı senet. devam et

  box İbra: Aklanma; temize çıkma; aklama; temize çıkarma Alacaklının, borçlusunda bulunan alacağından tamamen veya kısmen vazgeçmesi devam et

  box Uyrukluk: Şahısları veya şeyleri devlete bağlayan hukuki ve siyasi bağdır. devam et

  box Kat irtifakı: Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir binanın yapımı borcunu ve bina tamamlandığında da kat mülkiyeti kur devam et

  box Muhatara: riziko; zarara uğrama tehlikesi; tehlike; zarar ve ziyan devam et