Eğitim Sitesi

İktiza Nedir? İktiza Hakkında Kısaca Bilgi

İktiza Terimi Hakkında Bilgiler

İktizaHukuk Terimi Olarak İktiza:
Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verilen onamlı örnekleri; mahkeme kararı örneği (sureti)

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tecessüm: Boyut kazanma, cisimlenme devam et

  box Eda: edim; borçlanılan şey; borcun konusu devam et

  box Şüyu: paydaşlık; hissedarlık devam et

  box Mihr: Müslüman bir erkeğin nikah esnasında eşine vermeyi kabullendiği mal veya para devam et

  box Nizâm-nâme: tüzük devam et

  box Taalluk: ilişiği olma; asılma; ilgi devam et

  box Canîp: yön; taraf; cihet; yan devam et

  box Arâzi-i metrûke: halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi devam et