Eğitim Sitesi

İktiza Nedir? İktiza Hakkında Kısaca Bilgi

İktiza Terimi Hakkında Bilgiler

İktizaHukuk Terimi Olarak İktiza:
Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verilen onamlı örnekleri; mahkeme kararı örneği (sureti)

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mesaha: ölçme; ölçümleme devam et

  box Sefaret: Elçilik, büyükelçilik devam et

  box Sureti mahsusa: özel olarak; özellikle; belli amaçla devam et

  box Davanın Kabulü: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen kabul eden hukuk mahkemesi sonuç kararları. devam et

  box Tahakküm: Hakimiyet ve kontrol altına alma. devam et

  box Mesağ: izin; ruhsat; cevaz devam et

  box Yasama: Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma; Yasa koyma, yasa yapma, teşri. devam et

  box İcar: Kiraya verme; kiraya verilme devam et