Eğitim Sitesi

İkraz Nedir? İkraz Hakkında Kısaca Bilgi

İkraz Terimi Hakkında Bilgiler

İkrazHukuk Terimi Olarak İkraz:
Borç verme; ödünç verme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mera: bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edi devam et

  box Maddi Edim: Doğrudan doğruya borçlunun malvarlığı ile yerine getirilebilen, bizzat borçlu tarafından yerine getirilmesi zorunlu olmayan edim. devam et

  box Beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası devam et

  box Amade: bir işi yapmaya hazır; hazırlanmış devam et

  box İhraz: Benimseme; sahipsiz bir malı sahiplenme devam et

  box Ekalliyet(akalliyet): azınlık devam et

  box Sirkat: hırsızlık; çalma; çalınma devam et

  box Becayiş: İki memurun kendi rızaları ile ilgili makamın tasdikıyle aralarında memuriyet, makam ve vazifelerini değiştirmeleri. devam et