Eğitim Sitesi

İkmal Nedir? İkmal Hakkında Kısaca Bilgi

İkmal Terimi Hakkında Bilgiler

İkmalİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İkmal:
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme.

 

İkmalEdebiyat Terimi Olarak İkmal:
Bir cümledeki anlamı, ardından gelen cümleyle tamamlamak. Her iki cümlenin öznesi de çoğunlukla ortaktır ve ilk cümlede yer alır. Örnek:

Merd olan kizbe tenezzül etmez
Zillet-i kizbe tahammül etmez

Nabî

 

İkmalHukuk Terimi Olarak İkmal:
Tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemenin sağlanması

 

İkmalDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak İkmal:
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi bir hâle getirme, bütünleme.

 

İkmalMüzik-Dans Terimi Olarak İkmal:
Eksik bir şeyi tamamlama, daha iyi duruma getirme, bütünleme, bitirme.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Zaviye: Küçük tekke. devam et

  box Evsaf: Nitelikler, vasıflar. devam et

  box Oy: Tutulacak yol üzerine ileri sürülen görüş (rey). devam et

  box Tebliğ: Bildirme. devam et

  box Fazıl: Faziletli, erdemli (kimse). devam et

  box Müderris: (Eskiden) Medrese de öğretmen. Profesör. devam et

  box Azınlık (Ekalliyet): İçinde yaşadıkları toplumda nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan dil, din gibi etnik köken gibi özellikleriyle farklı olan kesim. devam et

  box Şerait: Şartlar, koşullar. devam et