Eğitim Sitesi

İkincil Piyasalar Nedir? İkincil Piyasalar Hakkında Kısaca Bilgi

İkincil Piyasalar Terimi Hakkında Bilgiler

İkincil PiyasalarEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İkincil Piyasalar:
Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü piyasalardır.

 

  Benzer Ekonomi, Bankacılık Terimleri:

  box Muhasebe: Malî karakterdeki ve para ile ifade edilen işlemlere ait verilerin, ilgili kaynaklardan toplanması, doğruluklarının saptanması, kaydedilmesi, sınıflan devam et

  box Limit Emri: Belli bir fiyattan ya da o fiyat altından alım yapmak veya belirli bir fiyattan ya da o fiyat üzerinden satış yapmak için verilen emirdir. devam et

  box Seans: Yeni hisse senedi ihraç edilerek mevcut ödenmiş / çıkarılmış sermayenin artırılmasıdır. devam et

  box Atıl Para: Para piyasasının dışına çıkarak kullanılmayan paradır. devam et

  box Ödenen: Fonların alıcısı. devam et

  box Yatırım Fonu Katılma Belgesi: Belge sahibinin kurucu ve saklayıcı kuruma karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evraktır. devam et

  box Opoze Hisse Senedi: Üzerinde devir ve satış yasağı bulunan hisse senedidir. devam et

  box Acenta: Aracı kurum ile imzalanan acentalık sözleşmesi çerçevesinde, sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine devam et