Eğitim Sitesi

İhzaren celb Nedir? İhzaren celb Hakkında Kısaca Bilgi

İhzaren celb Terimi Hakkında Bilgiler

İhzaren celbHukuk Terimi Olarak İhzaren celb:
Sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla getirtme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Anmuhakemetin: muhakeme yaparak; yargılama yoluyla devam et

  box Hasârât: zararlar; ziyanlar; hasarlar devam et

  box İta Amiri: Satın alımlarda ihale ve ödeme onayı için imza yetkisine haiz kamu görevlisi. devam et

  box Akideyn: her akitte akdi yapan iki taraf devam et

  box Kıyâs: karşılaştırma; oranlama; örnekseme devam et

  box Hukuk: İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fertlerle fertler, veya cemiyetle -yani devletle- fertler, yahut muhtelif dev devam et

  box Husule gelmek: doğmak; ortaya çıkmak; meydana gelmek; oluşmak devam et

  box Lisans: Bir malı yabancı firma adına üretme izni devam et