Eğitim Sitesi

İhzarî Nedir? İhzarî Hakkında Kısaca Bilgi

İhzarî Terimi Hakkında Bilgiler

İhzarîHukuk Terimi Olarak İhzarî:
Hazırlayıcı; yetiştirici; hazırlık niteliğinde olan

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İptidai itiraz: İlk itiraz devam et

  box Tashih: düzeltme; resmi bir kütüğün, bir hukuki işlemin düzeltilmesi devam et

  box İcâzet-i lâhika: Bir kimsenin izni olmadığı halde,yapıldıktan sonra bir şeyi kabul etmesi ve onaylaması: devam et

  box Yaylak: Bir veya birkaç köy ya da beldeye, ayrı ayrı veya ortak olarak, yaz mevsimini geçirmeleri ve hayvanlarını otlatmaları için ta devam et

  box Gayrimenkul mükellefiyet: Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bi devam et

  box Temyiz: Mahkemelerce verilen kararın, bir üst mahkemece kanun ve usul yönünden incelenmesini sağlayan yasal yol. devam et

  box Aslen Kazanma: Bir hakkın, kimseye ait olmayan bir hakkı kendi fiiliyle elde etmesi. devam et

  box İştigal: meşgul olma; bir işle uğraşma devam et