Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İhzar Müzekkeresi Nedir? İhzar Müzekkeresi Hakkında Kısaca Bilgi

İhzar Müzekkeresi Terimi Hakkında Bilgiler

İhzar MüzekkeresiHukuk Terimi Olarak İhzar Müzekkeresi:
Mahkemece yapılan çağrıya uymayanların kolluk gücüyle mahkemeye gelmesini sağlamak için verilen yazılı emir

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ke-en-lem-yekün: sanki yokmuş; hiç yokmuş; hiç olmamış gibi devam et

  box Anayasa Mahkemesi: On bir asil ve dört yedek üyeden oluşan ve kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün Anayasaya uygunluğun devam et

  box Tapu: Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet hakkını gösteren belge. devam et

  box Kazaî tefsir: yargısal yorum devam et

  box Nağahani: ansızın devam et

  box İzdivac: Evlenme devam et

  box İktisadi: Ekonomik devam et

  box Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tespit edilmiş bulunan genel, sürekli ve soyut hukuk kurallarıdır. devam et