Eğitim Sitesi

İhtiyati tedbir Nedir? İhtiyati tedbir Hakkında Kısaca Bilgi

İhtiyati tedbir Terimi Hakkında Bilgiler

İhtiyati tedbirHukuk Terimi Olarak İhtiyati tedbir:
Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem.

 

İhtiyati TedbirEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İhtiyati Tedbir:
Mahkeme dava konusu olan (veya dava konusu yapılacak olan) ve aynı (mülkiyeti) taraflar arasında çekişmeli bulunan bir taşınmazın, dava sırasında başkasına devredilmesini önlemek için, taşınmazın başkasına devrinin yasaklanmasına (ferağdan men’ine) karar verebilir. Çünkü ihtiyati tedbir konmazsa veya mahkeme böyle bir kararı vermekte gecikirse dava konusu taşınmaz mal el değiştirebilir. İhtiyati tedbir kararının tapu siciline kaydedilmesinden sonra, artık davalı, bu taşınmazı başkasına devredemez.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Adi Şirket: İki veya daha çok kimsenin, ortak bir amaca ulaşmak için emeklerini ve mallarını birleştirmeyi kabul ettikleri sözleşme ile kurulan ortaklık. devam et

  box Cemaat: Bir dinden veya ırktan bulunanların topluluğu; toplum; topluluk; insan kalabalığı. devam et

  box İsâl: Vardırma; vardırılma; ulaştırma; ulaştırılma devam et

  box Adli: Adaletle ilgili. devam et

  box Tavzîh: Açıklama devam et

  box Hini hacet: gerektiğinde devam et

  box Tekâyüd: birbirine hile yapma devam et

  box Nâşî: neşet eden; ileri gelen; ötürü; dolayı; sebebiyle devam et