Eğitim Sitesi

İhtiyati tedbir Nedir? İhtiyati tedbir Hakkında Kısaca Bilgi

İhtiyati tedbir Terimi Hakkında Bilgiler

İhtiyati tedbirHukuk Terimi Olarak İhtiyati tedbir:
Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem.

 

İhtiyati TedbirEmlak ve Gayrimenkul Terimi Olarak İhtiyati Tedbir:
Mahkeme dava konusu olan (veya dava konusu yapılacak olan) ve aynı (mülkiyeti) taraflar arasında çekişmeli bulunan bir taşınmazın, dava sırasında başkasına devredilmesini önlemek için, taşınmazın başkasına devrinin yasaklanmasına (ferağdan men’ine) karar verebilir. Çünkü ihtiyati tedbir konmazsa veya mahkeme böyle bir kararı vermekte gecikirse dava konusu taşınmaz mal el değiştirebilir. İhtiyati tedbir kararının tapu siciline kaydedilmesinden sonra, artık davalı, bu taşınmazı başkasına devredemez.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Levâzım: gerekli şeyler; malzeme; malzemeler devam et

  box Veçhile: (bu) yönden; böylece; uyarınca devam et

  box Derç: sokma; arasına sıkıştırma; gazeteye yazma; toplama; biriktirme devam et

  box Hitâm: son; bitim; tükenme; nihayet devam et

  box İddianame: 1- Savcılığın soruşturma sonunda elde ettiği kanıtları ve iddialarını içinde topladığı, mahkemede okunan yazı. 2- Soruşturma sonunda savcının topla devam et

  box Kanun hükmünde kararnameler: TBMM' nin bir kanunla yetki vermesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belli konuları düzenlemek amacıyla çıkarılan yazı devam et

  box Münakasa: Artırma ve eksiltme. devam et

  box Ateh: bunama; bunaklık devam et