Eğitim Sitesi

İhticâc Nedir? İhticâc Hakkında Kısaca Bilgi

İhticâc Terimi Hakkında Bilgiler

İhticâcHukuk Terimi Olarak İhticâc:
Delil veya tanık gösterme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ahkâmı Mahsusa: Özel hükümler devam et

  box Akd-i Sahih: Geçerli, doğru, kusursuz akit, anlaşma, sözleşme devam et

  box Rücua Kefalet: Kefilin, borçludan rücu sebebiyle alacağı alamayan asıl kefilin bu alacağına güvence vermesidir. devam et

  box Sarahat: açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık devam et

  box Veled: Çocuk, erkek veya kız çocuğu için kullanılır. Halk arasında çoğu kez erkek çocuğu içindir. devam et

  box İnfisâh: Fesh olunma; bozulma; hükümsüz kalma; dağılma; kendiliğinden ortadan kalkma devam et

  box Bilahere: Sonradan devam et

  box Acele itiraz: Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz devam et