Eğitim Sitesi

İhtarname Nedir? İhtarname Hakkında Kısaca Bilgi

İhtarname Terimi Hakkında Bilgiler

İhtarnameHukuk Terimi Olarak İhtarname:
Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakk devam et

  box Vedia: Saklama devam et

  box Dilemma: Müşkül durum,ikilem devam et

  box Mütemadi: Failin harekete geçmesiylehitam bulmıyarak, icrası bir müddet uzayan suçtur; kanuna muhalif olarak bir kimseyi tevkif ve hapsetmek, memnu silah taşıma devam et

  box Tedarik: sağlama; temin etme devam et

  box Ecrimisil: bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri devam et

  box Matrah: Bir verginin miktarını belirtmek için esas alınan değer. devam et

  box Bilmüzakere: Müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak. devam et