Eğitim Sitesi

İhtarname Nedir? İhtarname Hakkında Kısaca Bilgi

İhtarname Terimi Hakkında Bilgiler

İhtarnameHukuk Terimi Olarak İhtarname:
Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Satış vaadi: Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği devam et

  box Zâhire: Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat devam et

  box Mümellik: temlik eden; mülk olarak veren kişi devam et

  box Maddi Hata: Esasa ilişkin olmayan, yazıda ve rakamda yanılgıyı gösterir hata. devam et

  box Ale-l-umûm: genel olarak; umumi bir biçimde; bütün devam et

  box Organize Suç: Çeşitli kişi ve örgütlerce planlanıp işlenen suç. devam et

  box Atî: gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal devam et

  box Lokavt: Bir iş yerinde veya iş kolunda, faaliyetin tamamen durdurmasına neden olacak şekilde, işçilerin işveren tarafından topluca işten uzaklaştırılması. devam et