Eğitim Sitesi

İhraz Nedir? İhraz Hakkında Kısaca Bilgi

İhraz Terimi Hakkında Bilgiler

İhrazHukuk Terimi Olarak İhraz:
Benimseme; sahipsiz bir malı sahiplenme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mukriz: ikraz eden; borç veren; ödünç veren devam et

  box Müşâ': ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal devam et

  box Tevlit etmek: doğurmak devam et

  box Davayı Nakzen İade Etmek: Bir yargı kararını, yargılama yöntemine ilişkin hükümler bakımından yerinde görmeyip bozarak hükmü veren mahkemeye geri göndermek. devam et

  box Gabin: Aşırı yararlanma, Edimler arasında açık oransızlık, Alışverişte satın alınan mala ödenen karşılığın, malın değerinden çok fazla olması, alışverişte hi devam et

  box Mücerred: soyut; genel devam et

  box Kabl-el-işgal: işgalden önce devam et

  box Aynî: mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen devam et