Eğitim Sitesi

İfta Görevi Nedir? İfta Görevi Hakkında Kısaca Bilgi

İfta Görevi Terimi Hakkında Bilgiler

İfta GöreviOsmanlıca Terimi Olarak İfta Görevi:
Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikir beyan etme görevidir.

Fetva verme yetkisine sahip olanlara MÜFTİ denilirdi. Müftilerin en üst rütbelisi Şeyhülislam ve kazaskerlerdi.

Günümüzde müfti yerine müftü kelimesi kullanılmaktadır.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Hadis: Hz. Muhammed'in söz ve davranışlarını inceleyen bilim. devam et

  box İstihkam: Düşmana karşı savunmak için teş ve topraktan siper. devam et

  box Hat: Güzel yazı yazma sanatı. devam et

  box Tersane Çavuşu: Gemi yapılan yerin işçi başı. devam et

  box Reaya: Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. devam et

  box Matbah Emini: Saray mutfaklarının hesabını tutan görevli. devam et

  box Eşraf: Bir bölgenin zenginleri, ileri gelenleri. devam et

  box Defter Emini: Osmanlılarda Defter-i Hakani idaresinde (Tapu ve kadastro genel müdürlüğü) çalışan ve tapu işlerine bakan yüksek görevli. devam et