Eğitim Sitesi

İfta Görevi Nedir? İfta Görevi Hakkında Kısaca Bilgi

İfta Görevi Terimi Hakkında Bilgiler

İfta GöreviOsmanlıca Terimi Olarak İfta Görevi:
Fetva görevidir. Yapılanların şeriata uygun olup olmadığı konusunda fikir beyan etme görevidir.

Fetva verme yetkisine sahip olanlara MÜFTİ denilirdi. Müftilerin en üst rütbelisi Şeyhülislam ve kazaskerlerdi.

Günümüzde müfti yerine müftü kelimesi kullanılmaktadır.

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Kızlar Ağası: Saray hareminin ağası.(Darüssaade ağası) devam et

  box Ağnam: Koyun ve keçi cinsi küçükbaş hayvanlardan alınan vergi, Ağıl resmi. devam et

  box Meşveret: Herhangi bir konuda danışma, görüş alışverişinde bulunma. devam et

  box Babıâli: Osmanlılarda Sadaret (Başbakanlık),Dahiliye ve Hariciye (İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı) ve Şurayı Devlet (Danıştay) dairelerinin bulunduğu bina. Osm devam et

  box Akâr: Gayrimenkullerden kirâ yoluyla sağlanan gelir. devam et

  box Ahitname: İki hükümet arasında sulh ve asayişe, siyasi, ticari vs. işlere dair imzalanan mukavelelerle, devletçe muhtelif hususlar için siyasi olarak tanzim edi devam et

  box Panslavizm: Slav birliğini amaçlayan düşünce. devam et

  box Hisar: Sağlam surlarla çevrili küçük kale. devam et