Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

İfrağ Nedir? İfrağ Hakkında Kısaca Bilgi

İfrağ Terimi Hakkında Bilgiler

İfrağHukuk Terimi Olarak İfrağ:
Bir durumdan başka bir duruma sokma

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Muavin: yardımcı devam et

  box Kararın Tavzihi / Açıklanması: Verilen kararda belirsiz hususların kararı veren merci tarafından açıklığa kavuşturulması. devam et

  box Riziko: Zarara uğrama tehlikesi, tehlike, zarar ve ziya devam et

  box İhtisas: Uzmanlık, uzmanlaşma. devam et

  box Hakkaniyet: hak ve adalete uygunluk; doğruluk devam et

  box Kefalet: kefil olma; kefillik, bir kimsenin alacaklısına karşı, o kimsenin borcunun yerine getirilmesini sağlamak yükümlülüğü alt devam et

  box İpotek akit tablosu: İpoteğin kurulması sırasında tapu memuru tarafından düzenlenen ve ipoteğin durumunu gösteren resmi senet. devam et

  box Devletleştirmek: Kamu yararı için devlete mal etmek, devlet eliyle işletmek, kamulaştırmak. devam et