Eğitim Sitesi

İflas Nedir? İflas Hakkında Kısaca Bilgi

İflas Terimi Hakkında Bilgiler

İflasHukuk Terimi Olarak İflas:
Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum. Borçların ödenememesi hali.

 

İflasEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İflas:
Şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle alacaklı ya da alacaklıların talebi üzerine mahkemece karar ve ilan edilmesidir.

 

İflasBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak İflas:
Yenilgiye uğrama, değerini yitirme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Tenkis: İndirme, azaltma, eksiltme. devam et

  box Câmi: cem eden: içine alan; içinde bulunduran; taşıyan; toplayan devam et

  box Beynelmilel: Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası devam et

  box İnd-ettemyiz: Temyiz sonunda; temyiz olunduğunda devam et

  box Münhal: Boş, görevlisi bulunmayan. devam et

  box Suç Yükleme: Birine suç atma. devam et

  box Becayiş: İki memurun kendi rızaları ile ilgili makamın tasdikıyle aralarında memuriyet, makam ve vazifelerini değiştirmeleri. devam et

  box Mukarrer: kararlaştırılmış devam et