Eğitim Sitesi

İflas Nedir? İflas Hakkında Kısaca Bilgi

İflas Terimi Hakkında Bilgiler

İflasHukuk Terimi Olarak İflas:
Borcunu ödemeyen veya ödemelerini tatil eden borçlu hakkında yapılan takip sonucunda, mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durum. Borçların ödenememesi hali.

 

İflasEkonomi, Bankacılık Terimi Olarak İflas:
Şirketin borçlarını ödeyemez duruma düşmesi nedeniyle alacaklı ya da alacaklıların talebi üzerine mahkemece karar ve ilan edilmesidir.

 

İflasBeden Eğitimi ve Spor Terimi Olarak İflas:
Yenilgiye uğrama, değerini yitirme.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Mebânî: binalar; yapılar devam et

  box Müseccel: tescilli; yazılmış; kayıtlı; damgalanmış devam et

  box Bünye: Vücut yapısı; yapı, beden; vücut; yapılış; kuruluş. devam et

  box Mütekabiliyet Esası: Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış biçimine karş&# devam et

  box Cem'an: toplam devam et

  box Vasıtasız Vergi: Vergi mükellefi önceden bilinen vergi devam et

  box Der-uhte: üstüne alma; yüklenme; üstlenme; sağlama devam et

  box İcbar etme: Zorlama devam et