Eğitim Sitesi

İfham Nedir? İfham Hakkında Kısaca Bilgi

İfham Terimi Hakkında Bilgiler

İfhamHukuk Terimi Olarak İfham:
Anlatma; anlatılma; bildirme; bildirilme

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Ber-vech: olduğu gibi; olarak devam et

  box Masuniyet: Dokunulmazlık , Korunmuş olma durumu devam et

  box Tedavül: sürüm; elden ele gezme; dolaşma; kullanılma devam et

  box Zapta Karşı Garanti: Satıcının satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin aynı veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklarının bulunmadığını garanti etmesi. devam et

  box Feshi Bildirme: Sözleşmelerde, taraflardan birinin sözleşme hükümlerine devam etmeyeceği yolundaki iradesini karşı tarafa bildirmesi. devam et

  box Malik: Mülkiyet hakkı sahibi; bir şeye sahip olan kişi. devam et

  box Tesâhub: sahip çıkma; koruma devam et

  box Temlik: Bir malın veya hakkın, bir hukuki işlemle başkasına devredilmesi; mülkiyetin nakli, devir. devam et