Eğitim Sitesi

İdiografik Model Nedir? İdiografik Model Hakkında Kısaca Bilgi

İdiografik Model Terimi Hakkında Bilgiler

İdiografik ModelSosyal Bilgiler Terimi Olarak İdiografik Model:
Nedenselliği bireysel örneklere ya da olaylara dayanarak açıklamaya çalışan model.

 

  Benzer Sosyal Bilgiler Terimleri:

  box Bozgun: 1. Yenilen bir ordunun, düzen bağını yitirerek, asker onurunun gerektirdiği bütün bağları bozması. 2. Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulmasıyl devam et

  box Debbağ: Deri işleyen kimse. devam et

  box İstek: Bir şeye duyulan eğilim, arzu. devam et

  box Rüşdiye: Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu. devam et

  box Örneklem: Evreni oluşturan birimler arasından seçilen ve evreni temsil ettiği varsayılan daha küçük birimlerin toplamı. devam et

  box Tepe: Yüksekliği 500 metreyi geçmeyen yer kabartılardır.(Dağdan küçük) devam et

  box Analiz birimi: Benzer tüm birimlerin özet tanımlarını oluşturmak ve aralarındaki farkları ifade etmek için üzerinde gözlem yapılan bireyler, gruplar, örgütler, nesne devam et

  box Kalite: Bir ürünün bilinen en iyi özellikleri bünyesinde taşıması durumu. Nitelik. devam et