Eğitim Sitesi

İdeoloji Nedir? İdeoloji Hakkında Kısaca Bilgi

İdeoloji Terimi Hakkında Bilgiler

İdeolojiİnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimi Olarak İdeoloji:
Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dini, moral, estetik düşünceler bütünü.

 

İdeolojiTarih Terimi Olarak İdeoloji:
Düşünbilimsel, toplumsal ya da siyasal bir öğreti oluşturan, ülkü olarak da benimsenebilen, kişi ve kurumların davranışlarına yön veren düşünceler bütünüdür.

 

İdeolojiFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak İdeoloji:
1- Siyasal veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü.

2- Belli bir toplumdan en genel olarak toplumlara kadar uzanan bölümdeki tüm yapılar hakkında birbiriyle tümüyle tutarlı bilgi ve inançlardan oluşan düşünce sistemi.

 

İdeolojiSosyal Bilgiler Terimi Olarak İdeoloji:
Siyasal veya toplumsal öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü.

 

  Benzer İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Terimleri:

  box Zümre: Topluluk, takım, grup, camia. devam et

  box Musibet: Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey. Uğursuz. devam et

  box Temsil: Birinin ya da topluluğun sözcülüğünü yapma. devam et

  box Manevra: Silahlı kuvvetler terimi olarak tatbikat. devam et

  box Tahkik: Soruşturma. devam et

  box Nota: Bir devletin başka bir devlete veya bunun elçisine yaptığı yazılı bildiri. devam et

  box Şeyh: Tarikat kurucusu, bir tarikatta en yüksek dereceye ulaşmış olan kimse. devam et

  box Tebliğ: Bildirme. devam et