Eğitim Sitesi

İdare Hukuku Nedir? İdare Hukuku Hakkında Kısaca Bilgi

İdare Hukuku Terimi Hakkında Bilgiler

İdare HukukuHukuk Terimi Olarak İdare Hukuku:
Kamu yönetimi içinde yer alan kuruluşları ve bunların işleyişlerini, kişilerle ilişkilerini ve sorumluluklarını inceleyen, düzenleyen hukuk dalı

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müddei aleyh: davalı; hakkında dava açılan kişi devam et

  box Harâc-ı muvazzaf: arâzî-i hâriciyye üzerine yerin tahammülüne göre,maktûiyet veçhile tayin olunan vergi devam et

  box Urup: arşının sekizde biri devam et

  box İlmi içtihatler: Hukuk bilginlerinin hukuki sorunlarda ileri sunmuş oldukları görüş, düşünce ve kanaatlerdir. devam et

  box Heyelan: toprak kayması devam et

  box Mütemerrid: temerrüde düşen (kimse); yapması gereken bir şeyi yapmamakta direnen devam et

  box Teminat: Belli bir hukuksal durumu (genellikle borcun ödenmesini) sağlamak için verilen garanti. devam et

  box Legal: Yasal; kanuni; hukuki devam et